Title: 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi
Also known as: Fairy Tale of 1/2 / Half a Fairy Tale / Fairy Tale in Half
Genre: Romance, family, business
Episodes: 26
Broadcast period: 2012-Apr-26 start
Broadcast network: Hunan TV
Air time: 22:00 (2 episodes nightly)

Synopsis

Zhao Ting Yu and Zhao Ting Yuan are twins who were separated at a young age. With their grandfather getting older and older sister Ting Yuan having contracted a serious illness, Ting Yu was brought back to protect the household and take charge of the family business. To stabilize the Zhao family business, the two sisters must overcome their initial estrangement and work together to withstand the scheming Jing Qing Yu. Fighting alongside them are Ting Yuan’s fiancé Du Yu Feng and Jing Qing Yu’s own son, Jing Wei. In the process, Ting Yu and Ting Yuan realize their own strengths as they taste both the sweetness and bitterness of maturation, but most importantly, they finally experience the true meaning of “family.”

Cast

Janine Chang as Zhao Ting Yu and Zhao Ting Yuan
Lee Joon Hyuk as Du Yu Feng
Zhu Zi Xiao as Jing Wei
Liu Mei Han as Jing Qi
Shi Da Sheng as Jing Qing Yu
Wu Ma as Zhao Huai Guang
Tang Zhen Gang as Yang Ze Xin
Chen Sha Li as Tang Bao Qin
Zhang Zhi Tong (张志彤) as Granny
Li Bao Quan (李宝泉) as Du Bing Chun
Gao Bao Bao as Sun Fu Mei
Xiang Jin (项瑾) as Xiao Mo
Zheng Wan Qiu (郑晚秋) as Li Hui Lan
Liu Yan (刘岩) as Wang Feng Xia
Yu Zhou Xi (俞周希) as Xiao Juan
Yuan Yu Liang (袁玉良) as Hao Ming Xiang
Sun He (孙赫) as Jiang Yun
Han Feng (韩枫) as Sun Zhe
Li Qian (李倩) as Chen Guang
Wang Peng Xiang (王鹏翔) as Wang Jin Bao
Xu Di (徐迪) as Zhao Qing Rong
Zhou Xiao Jian (周晓健) as You Gui
Chi Yuan Yuan (迟媛媛) as Ju Wa
Li Li (李莉) as Xing Cha
Gao Peng (高鹏) as A Chu

source: dramawiki

page 7517 user 350045 1325001878user 350045 user 350045 1320860267th51 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th1 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th12 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th11 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th10 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th8 610x362 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th6 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th4 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th3 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1320860267th2 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1329362693122357564 11n 406x610 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yiuser 350045 user 350045 1329362408201111111825489499 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1329362283201112301649554053 610x406 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1329362347201112301648523974 610x406 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936222820111230151742668490 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936217215654165710814860281 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936139900016c57e50510401ff807 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936204013642791911463992716 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936155400016c57e5051040202a08 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936129800016c57e50510401ff206 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936117400016c57e50510401faa05 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936101200016c57e50510401fa204 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 13293618702011 11 16 15 4 32 436 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 13293617190019b90e16781077771e1c Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 13293616530019b90e16781077771e1b Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 132936181576f622fetw1dmktljsgvoj Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

user 350045 user 350045 1329362582Img331854165 Fairy Tale in Half 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi

Fairy Tale in Half Teaser Trailer