Title: 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai
English title: Love, Now
Genre: Romance
Broadcast network: SETTV
Broadcast period: 2012-Oct-17
Air time: Monday to Friday 21:00-22:00

Cast

Annie Chen
George Hu
Dou Zhi Kong
Harry Zhang
Li Wei Wei (李維維)
Yang Yong Cun (楊詠存)

LoveNow Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

5059c3c2c908e 404x610 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

201209201317255633632 406x610 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

 

201209201317256574712 406x610 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai201209201317258758823 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

201209201317258139695 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

201209201317257352204 407x610 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

506bfdfaa6177 610x406 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

201210040104249307752 405x610 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai

201210040104248520261 405x610 Love, Now / 真愛趁現在 / Zhen Ai Chen Xian Zai