Title: 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou
English title: Love Forward
Genre: Romance
Broadcast network: TTV / SETTV
Broadcast period: 2012-Feb-19
Air time: Sunday 22:00

Synopsis

Should women choose money or honey?

Cast
Amber Kuo as Meng Jing Jing 孟晶晶
Chen Yi Rong as Zeng Ai Xing 曾愛行
Leroy Young as Ren Wei 任偉
Tony Yang as Du Tian Ze 杜天澤
Hu Ying Zheng (胡盈禎) as Zhang Ling Li 張伶俐
Yan Jia Le
Chen Bo Zheng

reference: dramawiki

LoveForward Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou

lfc3 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou                                               lfc 405x610 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou                                   cjq17 406x610 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zouqfiq4 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou

smn28 406x610 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou

ta2r9 406x610 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou

zjyr3 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou

v3p10 406x610 Love Forward 向前走向愛走 / Xiang Qian Zou Xian Zou

Love Forward Teaser